Oppdatering - forslag om styreendring

Helge Møgster går ut av styret i DOF ASA etter den forestående ordinære generalforsamlingen, etter 18 år i rollen. Han går også av som styreleder i DOF Subsea AS. Det vil bli foreslått for generalforsamlingen i begge selskaper at Hans Olav Lindal erstatter Helge Møgster som styreleder i de to selskapene. Konsernet går nå inn i en periode med svært arbeidskrevende prosesser i forbindelse med refinansieringen av konsernet,  som vil stille andre og store krav til styret og ledelsen. Lindal besitter en type kompetanse og erfaring som svarer godt til disse utfordringene, og det anses derfor å være til det beste for selskapet og aksjonærene at han leder styret i denne fasen. Møgster vil fortsatt være tungt engasjert i selskapet og vil konsentrere sin innsats fremover om sin eierrolle.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Mons S. Aase, CEO, DOF Subsea - Tel: +47 91 66 10 12
Marianne Møgster, SVP Finance, DOF Subsea - Tel: +47 99 30 69 16

Author Published